TẢI VỀ BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ 

Click vào biểu tượng bên cạnh để tải về bảng báo giá các thiết bị tại SALA.

Báo giá gồm có các hãng sau:

  • Báo giá thiết bị HTV Smart – Công tắc Viền thường
  • Báo giá thiết bị HTV Smart – Công tắc Viền Vàng
  • Báo giá thiết bị LUMI Smart
  • Báo giá thiết bị Rạng Đông
  • Báo giá thiết bị Philips HUE

Ngày cập nhật: 21/4/2020

BÁO GIÁ TỔNG HỢP

Bảng báo giá được upload lên Google Drive.
Báo giá sẽ cập nhật thay đổi thường xuyên, vui lòng tải lại khi có nhu cầu thiết bị.