fbpx

Hướng Dẫn Sử Dụng Khóa Cổng Vân Tay TUYA

Hướng Dẫn Sử Dụng Khóa Cổng Vân Tay TUYA

THAY ĐỔI NGÔN NGỮ KHÓA: (nếu ngôn ngữ là tiếng Trung thì đổi sang tiếng anh)

Nhấn “*” và “#” – khóa phát ra âm thanh “please enter administrator information”, nhập pass mặc định 123456 kết thúc bằng dấu “#” nó sáng số  1 2 3 4

Rồi chọn số 3, tiếp tục chọn 3, rồi chọn: số 1 là tiếng Trung, số 2 là tiếng ANH (Bấm dấu * 3 lần để thoát cài đặt)

CÀ ĐẶT KHÓA

Nhấn “*” và “#” – khóa phát ra âm thanh “please enter administrator information”, nhập pass mặc định 123456 kết thúc bằng dấu “#”

Khi này trên bàn phím sẽ sáng các số 1 2 3 4 ,  bạn chọn số tùy theo yêu cầu

Làm tuần tự từ trên xuống dưới

1.  Cài đặt Admin: Sau khi bấm *# và xác nhận admin thì sáng 1 2 3 4

* Bấm 1 vào Cài đặt Admin (Admin là người có thể thêm, xóa và reset lại khóa). Khi đó nó sẽ hiện ra số 1, 2 và 3, bạn chọn số 1 nó sẽ hiện ra 1 và 2(1 là thêm Admin, 2 là xóa Admin)

Thêm Admin bằng cách bấm số 1 và làm theo yêu cầu của mình:

 • Thêm Vân tay: Nhấn tay vào vị trí vân tay 4 lần cho tới khi báo đèn xanh – khóa báo add user thành công.
 • Thêm Thẻ Từ: Đưa thẻ từ lại gần – khóa sẽ tự động lưu
 • Thêm Mã Số: Nhập Mã số lần 1 (từ 6 đến 8 số) bấm phím #, tiếp tục nhập lại lần 2 và bấm  #  – khóa báo đã thêm thành công.

(Bấm dấu * 3 lần để thoát cài đặt)

Xóa Admin thì làm tương tự như trên nhưng chọn số 2 và làm theo yêu cầu của mình: nhập số ID của Admin kết thúc bằng dấu # để xóa Admin

2. Cài đặt User (vẫn là bấm *# và xác nhận Admin nếu ban đầu, hiện sáng 1 2 3 4)

* Bấm số 2 vào Cài đặt User. Khi đó nó sẽ hiện ra số 1 và 2 để bạn chọn (1 – là thêm User, 2 là xóa User)

Thêm User bằng cách bấm số 1 và làm theo yêu cầu của mình:

 • Thêm Vân tay: Nhấn tay vào vị trí vân tay 4 lần cho tới khi báo đèn xanh – khóa báo add user thành công.
 • Thêm Thẻ Từ: Đưa thẻ từ lại gần – khóa sẽ tự động lưu
 • Thêm Mã Số: Nhập Mã số lần 1 (từ 6 đến 8 số) bấm phím #, tiếp tục nhập lại lần 2và bấm  #  – khóa báo đã thêm thành công.

(Bấm dấu * 3 lần để thoát cài đặt)

Xóa User bằng cách bấm số 2 và làm theo yêu cầu của mình: nhập số ID của User kết thúc bằng dấu # để xóa User

3. CÀI KHÓA KẾT NỐI WIFI VÀ QUẢN LÝ BẰNG APP: (Chú ý, phải thêm Admin rồi mới setup khóa vào APP đc) vẫn là bấm *# và xác nhận Admin, hiện sáng 1 2 3 4, chọn số 1 sẽ hiện số 1 2 3, chọn số 3, tiếp tục chọn số 2

Mở app Tuya Smart hoặc SmartLife>> chọn dấu + trên cùng bên phải >> Thiết bị điện>>> Ổ cắm điện (Wifi) >>Nhập tên và pass wiifi>>Chọn Fast Flashing (0.5 second/1 time) đợi báo successful trên loa

4. Thêm remote RF để điều khiển:

 • Tháo mặt che của khóa, nhấn giữ nút “cài đặt Remote” (xem trên hình) đến khi nghe 5 tiếng píp (tiếng thứ 5 kéo dài).
  • Bấm 1 nút bất kỳ trên remote RF bạn muốn thêm.
  • Nhấn lại nút “cài đặt Remote” để xác nhận

(muốn xóa remote nào thì làm tương tự như vậy nhưng nó nghe tiếng è)

Luu ý. “ID” là số bạn nghe đươc sau mỗi lần add là để dùng sau này cần xóa người dùng nào thì nhập ID của người đó. (Nhớ ghi vào sổ nếu làm nhà trọ hoặc chọn cách nào để ghi nhớ)

sau hoàn tất cài đặt Admin Pass ban đầu 123456 sẽ không còn giá trị.

NẾU MUỐN DÙNG NGUỒN NGOÀI THÌ DÙNG NGUỒN 12V, ĐẦU DƯƠNG (+) ĐẤU VÀO 12V, ĐẦU ÂM (-) ĐẤU VÀO GND TRÊN MAIN (NÊN MUA NGUỒN XỊN, NGUỒN DỎM KHÔNG ỔN ĐỊNH LÀM CHÁY CHIP)

Dùng app là app TUYA SMART hoặc SMARTLIFE, (CH Play, App Store)

Vì sản phẩm là điện tử nên vào nước không bảo hành, vì vậy nếu lắp ngoài trời liên hệ shop để hướng dẫn bôi keo và dùng bộ phận che vân tay Shop gửi theo để che vân tay khi lắp đặt xong (tốt nhất là dán keo cái che vân tay đó luôn để tránh có người ngứa tay)

0985 867 768