fbpx

Kết nối BroadLink với trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói

Chúng ta sẽ tạo 2 ngữ cảnh tắt và bật ổ cắm trên ứng dụng ihc, sau khi đồng bộ với trợ lý ảo thì bạn sẽ sử dụng tên scene này để kích hoạt ổ cắm tắt bật.

Để kiểm tra ngữ cảnh đang có bạn hãy nhấn vào tab Scenes ở dưới cùng. Nhấn dấu  ở hàng dưới cùng.

Tab Scene_salasmarthome

Scene picture để chọn biểu tượng cho ngữ cảnh, còn Scene name bạn hãy đặt tên cho ngữ cảnh, ví dụ mình điều khiển quạt nên sẽ tạo 2 ngữ cảnh tương ứng là:

  • “Fan on”: có tác dụng bật công tắc -> bật quạt
  • “Fan off”: có tác dụng tắt công tắc -> tắt quạt

Ngu canh bat quat Fan on_salasmarthome

Ở dòng cuối Add appliance, bạn hãy chọn thiết bị muốn điều khiển, ở đây là ổ cắm thông minh với tên đã đặt lúc trước (của mình là FAN), và trạng thái điều khiển là On hay Off rồi nhấn Save.

Bat hay Tat_salasmarthome

2 ngữ cảnh nên phải tạo 2 lần. Sau khi tạo xong bạn hãy kiểm tra có hoạt động chuẩn không bằng cách click thẳng vào biểu tượng ngữ cảnh trong danh sách.

Ra lệnh đồng bộ lại thiết bị với Google Assistant và Amazon Alexa bằng câu lệnh:

  • “OK Google, đồng bộ hóa thiết bị của tôi” hoặc “OK Google, sync my devices”
  • “Alexa, sync my devices”

Đợi một lúc để quá trình hoàn tất là bạn có thể ra lệnh tắt bật bằng giọng nói được rồi đấy, ví dụ như bên trên thì câu lệnh với loa thông minh Google sẽ là:

  • Bật quạt (chạy ngữ cảnh Fan on): “OK Google, activate Fan on” hoặc “OK Google, kích hoạt bật quạt”
  • Tắt quạt (chạy ngữ cảnh Fan off): “OK Google, activate Fan off” hoặc “OK Google, kích hoạt tắt quạt”

Với trợ lý Google, lệnh “turn on” tương đương với “activate”. Trong ví dụ trên bạn sử dụng “activate Fan on” để đọc cho xuôi, chứ dùng “turn on Fan on” không tự nhiên cho lắm.

Tương ứng câu lệnh với Alexa sẽ là:

  • Bật quạt (chạy ngữ cảnh Fan on): “Alexa, turn on Fan on”
  • Tắt quạt (chạy ngữ cảnh Fan off): “Alexa, turn on Fan off”

Lưu ý: Alexa có khu vực riêng trong app có tên là Scene để quản lý riêng những ngữ cảnh như thế này của BroadLink, còn Google Home thì không có khu vực nào như vậy, bạn chỉ có thể test xem thiết bị đã kết nối chưa bằng cách đọc lệnh mà thôi. Có thể đặt tên ngữ cảnh khác để quá trình ra lệnh được thuận tiện hơn.

0985 867 768