Khách hàng vui lòng ghi rõ nội dung thông tin Chuyển khoản

Sau khi thực hiện chuyển khoản, Gọi hoặc nhắn tin thông báo về HOTLINE: 0985.867768

Quy định Giá cả – Thanh toán

 

NGUYỄN TRỌNG LONG

SỐ TK: 666 010 242 8888

MB BANK CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Quy định Giá cả – Thanh toán

 

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN

SỐ TK: 6420207001071

AGRIBANK CHI NHÁNH 10

Quy định Giá cả – Thanh toán

 

NGUYỄN TRỌNG LONG

SỐ TK: 0071002089306

VIETCOMBANK CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Quy định Giá cả – Thanh toán

 

NGUYỄN TRỌNG LONG

SỐ TK: 060234819456

SACOMBANK CHI NHÁNH Q5