Công tắc thông minh

2.090.000 2.530.000 
2.365.000 2.530.000 
1.650.000 1.815.000 
2.365.000 2.530.000 
2.090.000 2.530.000 
2.090.000 2.530.000 
2.090.000 2.530.000 

Đèn led thông minh

Bộ điều khiển

Cảm biến

Cổng tự động

21.730.000 29.970.000 
20.670.000 24.970.000 
25.970.000 29.970.000 
19.610.000 25.950.000 
30.210.000 34.610.000 
36.570.000 45.320.000 
39.750.000 44.250.000 

Module

1.155.000 1.430.000 
2.310.000 

Động cơ rèm - Khóa cửa - ổ cắm