300.000 

  • Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Aqara
  • Thông báo nhiệt độ và độ ẩm tại thời điểm thực
  • Nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
  • Giao thức kết nối: Zigbee
  • Để kết nối với Apple HomeKit cần phải có Aqara Hub
  • Sử dụng với Apple Home (iOS 10.3 trở lên), ứng dụng Aqara Home (Android 5.0 trở lên, iOS 10.3 trở lên)
Cảm Biến Nhiệt Độ và Độ Ẩm Aqara
Cảm Biến Nhiệt Độ và Độ Ẩm

300.000 

Gọi đặt mua: 0985.867.768 (7:30-22:00)

Yêu cầu gọi lại tư vấn